Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!
znaczenie glikogenu

ZNACZENIE GLIKOGENU W SPORCIE

Procesy komórkowe związane ze skurczem mięśni wymagają energii, której dostarcza ATP znajdujący się w komórce. Wewnątrzmięśniowe stężenie ATP w trakcie wysiłku jest niewielkie, ale stabilne w szerokim zakresie intensywności i czasu jego trwania. Utrzymanie stabilnego poziomu ATP w trakcie wysiłku możliwe jest tylko dzięki jego natychmiastowej resyntezie. Istnieją trzy beztlenowe procesy dostarczania energii: Hydroliza ATP Hydroliza fosforanu kreatyny Glikoliza Ilość energii z ATP podczas wyżej wymienionych hydroliz jest bardzo mała. Wystarcza zaledwie na kilka sekund supramaksymalnego wysiłku, natomiast jest to proces eksplozywny...

Czytaj więcej...
efekty treningowe

NATYCHMIASTOWE I OPÓŹNIONE EFEKTY TRENINGOWE

Adaptacja to główne prawo treningu. W szerokim znaczeniu, adaptacja oznacza dostosowanie organizmu do otaczającego go środowiska. Jeżeli środowisko się zmienia, organizm również się zmienia, aby przetrwać w nowych warunkach. Efekty treningu w literaturze naukowej często sprowadzają się do dwóch wymiarów: zmian natychmiastowych i opóźnionych. Bezpośrednio po sesji treningowej, wydajność zwykle spada z powodu zmęczenia. Nikt nie powinien oczekiwać, iż stanie się silniejszy po 1 serii ćwiczeń lub 1 sesji treningowej. Dopiero zastosowanie określonej powtarzalności pozwala na wzrost progresji w wyniku wielokrotnej...

Czytaj więcej...
paleodieta

DIETA PALEOLITYCZNA

Paleolit, zwany również Starą Epoką Kamienia (z greckiego palaios - stary, lithos - kamień), był okresem prehistorii, wyróżniającym się pierwotnym rozwojem narzędzi kamiennych, który obejmuje 99% okresu prehistorii technologicznej człowieka. Jego początkiem było najwcześniejsze znane użycie narzędzi kamiennych przez homininy około 3,4 mln lat temu, a jego twórcą był Australopithecus afarensis. Dla naszych przodków, był to początek łowiecko-zbierackiego trybu życia, bez wątpienia najdłuższego okresu prahistorii ludzkości. Od tamtego czasu ludzki genom – produkt milionów lat ewolucji, niewiele się już zmienił....

Czytaj więcej...
sprawność funkcjonalna

SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Nasze ciała mają niemal nieograniczoną zdolność adaptacyjną, lecz większość z nas korzysta tylko z ułamka tego potencjału. W treningu siły mięśniowej największy odsetek trenujących zwykle, jako swój główny cel stawia poprawę własnego wyglądu (cele sylwetkowe) budując tzw. „lustrzane mięśnie” lub jako cel stawia podnoszenie coraz to większych obciążeń w wybranych ćwiczeniach oporowych (cele motoryczne). Dodatkowo, nasz nowoczesny styl życia, ogranicza nasz potencjał ruchowy. Jednym z największych problemów w obecnym podejściu do szkolenia jest zamknięcie się na jeden rodzaj treningu – każdy...

Czytaj więcej...
trening plyometryczny

TRENING PLYOMETRYCZNY – SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ!

Trening plyometryczny obejmuje wykonywanie skoków, podskoków i/lub przeskoków i nie należy go mylić z treningiem balistycznym. Ta forma treningu opiera się o wykorzystanie cyklu rozciągnięcie-skurcz, inaczej zwanym odwracalnym działaniem mięśni. Czynności plyometryczne można podzielić na dwie kategorie w zależności od czasu kontaktu z podłożem: Szybkie ruchy plyometryczne (<250ms) Wolne ruchy plyometryczne (>251ms) Ten sposób treningu wydaje się być bardzo skuteczny zarówno w populacji młodzieży, jak i dorosłych. Co więcej, trening plyometryczny zarówno na lądzie, jak i w wodzie wydaje się być...

Czytaj więcej...
beep test

INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU WYTRZYMAŁOŚCI – WYKORZYSTANIE BEEP TESTU

Wytrzymałość zaliczana jest do podstawowych zdolności motorycznych, której odpowiedni poziom jest niezbędny do rywalizacji w wielu dyscyplinach sportu. W praktyce treningowej, funkcjonuje wiele skutecznych metod kształtowania wytrzymałości. Wszystkie te metody powinny być oparte o zasadę indywidualizacji obciążeń treningowych, która uwzględnia potencjał zawodnika i pozwala precyzyjnie zaplanować trening. W tym celu, niezbędne jest dokonanie oceny aktualnego poziomu wydolności tlenowej zawodnika.   BEEP TEST Do najczęściej stosowanych testów wytrzymałości zalicza się niewątpliwie BEEP test, stworzony w 1983 roku przez pracującego na Uniwersytecie w Montrealu Luca...

Czytaj więcej...
RSI wskaźnik siły reaktywnej

RSI – KLUCZOWY PARAMETR W DIAGNOSTYCE MOCY

Wskaźnik siły reaktywnej (Reactive Strength Index – RSI) został opracowany w celu pomiaru zdolności skoków sportowców i określenia, jak radzą sobie ze stresem treningowym wywieranym na ich ciało podczas ćwiczeń plyometrycznych. Siła reaktywna związana jest z prędkością przyspieszania, prędkością zmiany kierunku, a nawet zwinnością. Istnieje wiele ważnych i wiarygodnych testów stosowanych do pomiaru wskaźnika siły reaktywnej – z których najczęstszym jest test zeskoku z podwyższenia (Drop Jump). Wydaję się, że najważniejszym parametrem podczas badań sportowców w kontekście pomiarów siły reaktywnej,...

Czytaj więcej...
wakacje sportowca okres przejściowy

WAKACJE SPORTOWCA – JAK TRENOWAĆ W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM?

Niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu, proces treningowy składa się z następujących po sobie i powtarzających się cykli oraz okresów. Układ taki bywa nazywany strukturą czasową treningu lub periodyzacją. Struktura czasowa obejmuje 3 podstawowe okresy: Okres przygotowawczy, podczas którego – jak nazwa wskazuje - zawodnicy przygotowują się do sezonu / najważniejszych startów / walki, itd. Okres startowy – w zależności od dyscypliny sportu trwa nawet do kilku miesięcy Okres przejściowy – charakteryzuje się niższymi obciążeniami treningowymi oraz czasem wolnym od zajęć...

Czytaj więcej...
redefiniowanie wzorca ruchu stick mobility

REDEFINIOWANIE WZORCA RUCHOWEGO

Trening siły mięśniowej to nie tylko wykonywanie powtórzeń w seriach z określonym obciążeniem ale przede wszystkim to dobra świadomość ciała oraz odpowiedni poziom koordynacji nerwowo-mięśniowej (Ryc. 1). Jedną z najważniejszych informacji dotyczących treningu oporowego jest kontrola nerwowo-mięśniowa wzorca ruchowego, ponieważ włókna mięśniowe, które nie są rekrutowane podczas treningu, nie odniosą z niego żadnych korzyści. Ryc. 1. Rozciąganie rotacyjne z wykorzystaniem Stick Mobility kształtuje świadomość ciała oraz zapewnia odpowiedni poziom kontroli nerwowo-mięśniowej. Wzorce ruchu (MOVEMENT PATTERNS) to typowe kombinacje ruchów w stawach, w...

Czytaj więcej...
Trening siły mięśniowej a trening wytrzymałościowy

TRENING SIŁY MIĘŚNIOWEJ A TRENING WYTRZYMAŁOŚCIOWY – EFEKT ZAKŁÓCAJĄCY

Wiele dyscyplin sportowych wymaga równoczesnego rozwoju wydolności tlenowej jak i siły mięśniowej. Dyscypliny wytrzymałościowe mogą śmiało korzystać z treningu oporowego, ponieważ wpływa on na poprawę ekonomii wysiłku, niemniej połączenie tych dwóch rodzajów treningów hamuje maksymalizację rozwoju naszej siły, mocy, a także hipertrofii mięśniowej. Zjawisko to w teorii treningu sportowego opisane jest jako ‘interference effect’ (efekt zakłócający), a najczęściej cytowanym autorem w tej dziedzinie jest Robert Hickson, szczególnie znany z badań przeprowadzonych w 1980r. Grupa badawcza została podzielona na 3 podgrupy Trening...

Czytaj więcej...