Get 10% extra OFF on Porto Summer Sale - Use PORTOSUMMER coupon - Shop Now!
paleodieta

DIETA PALEOLITYCZNA

Paleolit, zwany również Starą Epoką Kamienia (z greckiego palaios - stary, lithos - kamień), był okresem prehistorii, wyróżniającym się pierwotnym rozwojem narzędzi kamiennych, który obejmuje 99% okresu prehistorii technologicznej człowieka. Jego początkiem było najwcześniejsze znane użycie narzędzi kamiennych przez...

Więcej
sprawność funkcjonalna

SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA

Nasze ciała mają niemal nieograniczoną zdolność adaptacyjną, lecz większość z nas korzysta tylko z ułamka tego potencjału. W treningu siły mięśniowej największy odsetek trenujących zwykle, jako swój główny cel stawia poprawę własnego wyglądu (cele sylwetkowe) budując tzw. „lustrzane mięśnie”...

Więcej
trening plyometryczny

TRENING PLYOMETRYCZNY – SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ!

Trening plyometryczny obejmuje wykonywanie skoków, podskoków i/lub przeskoków i nie należy go mylić z treningiem balistycznym. Ta forma treningu opiera się o wykorzystanie cyklu rozciągnięcie-skurcz, inaczej zwanym odwracalnym działaniem mięśni. Czynności plyometryczne można podzielić na dwie kategorie w zależności...

Więcej
beep test

INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU WYTRZYMAŁOŚCI – WYKORZYSTANIE BEEP TESTU

Wytrzymałość zaliczana jest do podstawowych zdolności motorycznych, której odpowiedni poziom jest niezbędny do rywalizacji w wielu dyscyplinach sportu. W praktyce treningowej, funkcjonuje wiele skutecznych metod kształtowania wytrzymałości. Wszystkie te metody powinny być oparte o zasadę indywidualizacji obciążeń treningowych, która...

Więcej
RSI wskaźnik siły reaktywnej

RSI – KLUCZOWY PARAMETR W DIAGNOSTYCE MOCY

Wskaźnik siły reaktywnej (Reactive Strength Index – RSI) został opracowany w celu pomiaru zdolności skoków sportowców i określenia, jak radzą sobie ze stresem treningowym wywieranym na ich ciało podczas ćwiczeń plyometrycznych. Siła reaktywna związana jest z prędkością przyspieszania, prędkością...

Więcej
wakacje sportowca okres przejściowy

WAKACJE SPORTOWCA – JAK TRENOWAĆ W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM?

Niezależnie od uprawianej dyscypliny sportu, proces treningowy składa się z następujących po sobie i powtarzających się cykli oraz okresów. Układ taki bywa nazywany strukturą czasową treningu lub periodyzacją. Struktura czasowa obejmuje 3 podstawowe okresy: Okres przygotowawczy, podczas którego –...

Więcej
redefiniowanie wzorca ruchu stick mobility

REDEFINIOWANIE WZORCA RUCHOWEGO

Trening siły mięśniowej to nie tylko wykonywanie powtórzeń w seriach z określonym obciążeniem ale przede wszystkim to dobra świadomość ciała oraz odpowiedni poziom koordynacji nerwowo-mięśniowej (Ryc. 1). Jedną z najważniejszych informacji dotyczących treningu oporowego jest kontrola nerwowo-mięśniowa wzorca ruchowego,...

Więcej

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY


DOKĄD ZMIERZAMY? EWOLUCJA WSPÓŁCZESNEGO PIŁKARZA. BIEGAĆ WIĘCEJ CZY SZYBCIEJ?

REDEFINIOWANIE WZORCA RUCHOWEGO

WAKACJE SPORTOWCA – JAK TRENOWAĆ W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM?

TRENING SZYBKOŚCI

INDYWIDUALIZACJA W TRENINGU WYTRZYMAŁOŚCI – WYKORZYSTANIE BEEP TESTU